zpět

Rod

Stockar von Bernkopf


 Ivan Hodáč a Erika Stockarová
Svatba mojí babičky, Eriky Marie Magdaleny Stockarové z Bernkopfů s Ivanem Hodáčem, důstojníkem čs. armády a automobilovým závodníkem. Před válkou byl jezdcem továrny Walter. Po válce závodil s automobilem Minor. Sestrou Ivana Hodáče byla Nataša Hodáčová-Gollová, dcera právníka, doktora Františka Xavera Hodáče a Adély Gollové. Právě po svém slavném dědečkovi, českém historikovi a profesorovi na pražské univerzitě, Jaroslavovi Gollovi, požívala umělecké jméno Gollová. Moje babička, Erika Marie Magdalena Stockarová z Bernkopfu s Natašou Gollovou-Hodačovou


TOPlist